Wat doet het LCHM

De bedrijvenvereniging beheert en exploiteert het bedrijventerrein door middel van o.a. parkmanagement en toebehoren. Tevens verricht de vereniging de noodzakelijke handelingen welke bevorderlijk kunnen zijn voor de optimalisering van zowel uw zakelijk belang, als de verbetering van de kwaliteit van de leefbaarheid voor u en uw werknemers.


LCHM activiteiten

Met activiteiten als de algemene ledenvergadering (2 x per jaar), netwerkborrels en de nieuwjaarsreceptie komt u dus ook regelmatig in contact met collega ondernemers.

De Algemene Leden Vergaderingen worden jaarlijks gepland in mei en november.

De vergaderingen vinden altijd plaats bij een van de leden. Op deze manier kijken we “achter de schermen” bij een van de collega’s en maken we kennis met de medewerkers van het bedrijf. De vergaderingen zijn kort maar krachtig. Met een culinair ontvangst, officieel gedeelte en een bourgondische nazit, worden deze vergaderingen dan ook goed en actief bezocht.


LCHM Lidmaatschap

Zoals u heeft kunnen lezen is LCHM een actieve bedrijvenvereniging. Zo staan wij dan ook bekend bij de Gemeente Breda en de Gemeente Stad Hoogstraten. Door actief te zijn, in te spelen op vragen en leden ambassadeur te maken van onze vereniging, streven wij er naar om LCHM goed op de kaart te zetten. De leden betalen jaarlijks een bijdrage voor het lidmaatschap en parkmanagement. Tijdens de ALV’s geven wij duidelijk aan hoe de financiën worden beheerd.