Meldpunt Breda

Signaleer overlast van stank, geluid, zwerfvuil, defecte openbare verlichting etc. bij het meldpunt. Het meldpunt is onderdeel van de dienst Stadsbeheer. Zij zijn  verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

Melden rechtstreeks bij gemeente Breda via https://www.breda.nl/melden of secretariaat@lchm.euMeldpunt Hoogstraten

Gebruik het meldingsblad op de website www.hoogstraten.be (op de homepage onder ‘contact’) om het stadsbestuur op de hoogte te brengen van bepaalde mankementen aan bijvoorbeeld wegen, straatverlichting, riolering en dergelijke.


ATEA 
Groep

ATEA 
Groep verzorgt voor LCHM het grijs- en groenonderhoud. Heeft u een melding m.b.t. zwerfvuil, klein groenonderhoud (daar waar op plaatsen de veiligheid in gedrang komt) of klein technisch onderhoud (o.a. het rechtzetten van paaltjes, schoonmaken van bewegwijzering) neem dan contact op met de heer Freek Tuller op +31(0)76 – 578 51 00

www.ateagroep.nl


Webmaster

Wilt u iets op de website plaatsen, is iets niet meer up-to-date of heeft u een opmerking of suggestie m.b.t. de website; neem dan contact op met onze webmaster.

via: itbeheerder@lchm.eu

 

 


Links:

Stad Hoogstraten


Logistiek: nieuws, kennis en carriëre


IOK: Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen

Gemeente Breda


Platform BV Breda

Business Centre Treeport (BCT)