Meldpunt Breda

Signaleer overlast van stank, geluid, zwerfvuil, defecte openbare verlichting etc. bij het meldpunt. Het meldpunt is onderdeel van de dienst Stadsbeheer. Zij zijn dat verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte.

Het meldpunt: via LCHM secretariaat secretariaat@lchm.euMeldpunt Hoogstraten

Gebruik het meldingsblad op de website www.hoogstraten.be (op de homepage onder ‘contact’) om het stadsbestuur op de hoogte te brengen van bepaalde mankementen aan bijvoorbeeld wegen, straatverlichting, riolering en dergelijke.


ATEA 
Groep

ATEA 
Groep verzorgt voor LCHM het grijs- en groenonderhoud. Heeft u een melding m.b.t. zwerfvuil, klein groenonderhoud (daar waar op plaatsen de veiligheid in gedrang komt) of klein technisch onderhoud (o.a. het rechtzetten van paaltjes, schoonmaken van bewegwijzering) neem dan contact op met de heer A.Haast op +31(0)76-5785321.

www.ateagroep.nl


EBN-veiligheidsdienst

Vragen m.b.t. de collectieve veiligheidsdienst kunt u stellen aan EBN. 
Adres: Nieuweweg 77, 4811 LW Breda

Tel: +31 (0)76-5205206

E-mail: info@ebn-veiligheidsdienst.nl

Web: www.ebn-veiligheidsdienst.nl


Webmaster

Wilt u iets op de website plaatsen, is iets niet meer up-to-date of heeft u een opmerking of suggestie m.b.t. de website; neem dan contact op met de webmaster.

Rob Hoeck via: webmaster@LCHM.eu


Links

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda

Stad Hoogstraten


Rewin: regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant


Logistiek: nieuws, kennis en carriëre


Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland

IOK: Intercommunale voor de Ontwikkeling van de Kempen

Gemeente Breda


Flanders Logistics / Logistiek Vlaanderen

Business Centre Treeport (BCT)