Bedrijvenvereniging

De bedrijvenvereniging beheert en exploiteert het bedrijventerrein door middel van o.a. een secretariaat, parkmanagement en toebehoren. Tevens verricht de vereniging de noodzakelijke handelingen welke bevorderlijk kunnen zijn voor de optimalisering van zowel het zakelijk belang, als de verbetering van de kwaliteit van de leefbaarheid voor bedrijven en haar werknemers.

Het lidmaatschap versterkt de positie van bedrijven binnen de Gemeente Breda en de gemeente Stad Hoogstraten. Het bestuur van de bedrijvenvereniging behartigt de belangen van haar leden door met regelmaat met de gemeente Breda en de gemeente Stad Hoogstraten rondom de tafel te zitten. Beide gemeente zijn ook vertegenwoordigd tijdens de LCHM bestuursvergaderingen.


De grensoverschrijdende samenwerking is een feit. Zowel bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein in Hazeldonk als op het bedrijventerrein in Meer kunnen lid worden van de vereniging. Deze realisatie is tot stand gekomen binnen een Europees Interreg subsidieproject.

Het doel van de huidige vereniging is tweedelig:
– Enerzijds behoren het gemeenschappelijk belang van de leden, het beheren en exploiteren van Logistic Center Hazeldonk-Meer tot de doelstelling.
– Anderzijds behoren het verrichten van alle noodzakelijke handelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de optimalisering van zowel het zakelijk belang van de ondernemers als de verbetering van de leefbaarheid voor diens werknemers, een belangrijk aandachtspunt.

In de loop der jaren heeft de vereniging tal van activiteiten opgezet waaronder collectieve beveiliging en revitalisering van het terrein.


Bestuur

Ton van Tilburg Voorzitter Hazeldonk – A.van Tilburg Truck en Trailer services te Hazeldonk

Theo van Kuijck Penningmeester / bestuurslid – Houtbank te Meer

Reinier van Elderen Bestuurslid – Frigo Breda te Hazeldonk

Pytrik van Meurs Bestuurslid – Frigo Breda te Hazeldonk

Anton Rebisz Bestuurslid – Esso Tankstation Meer

François Maes Bestuurslid – Special Fruit Meer

Marie-Cecile Roovers Parkmanager & secretariaat LCHMKlantentaal.com


Bestuur BIZ Hazeldonk

Ad Leijten voorzitter BIZ Hazeldonk – Ad Leijten Transport  te Hazeldonk
Erwin Lourier Penningmeester / bestuurslid – Loodet te Hazeldonk
Benny van Laerhoven  bestuurslid – WA customs te Hazeldonk