Campagne ‘Keep it Clean’ voor een schoon Hazeldonk-Meer

Dinsdag 13 mei was de feestelijke ingebruikname van de eerste complete set afvalcontainers die bestaat uit één afvalcontainer voor PMD(plastic,metaal en drankkartons)en één afvalcontainer voor restafval.De komende weken worden in totaal 120 containers geplaatst op Logistic Centrum Hazeldonk-Meer.
De aanpak van het zwerfvuil bestaat uit het plaatsen van afvalcontainers op een en dezelfde wijze op het gehele terrein, het positief beïnvloeden van de vrachtwagenchauffeur en het goed beheren van het gebied door de ATEA-groep.
Cleany is de aanvoerster van de communicatiecampagne en herkenbaar op de uitingen van Keep it Clean.Vrachtwagenchauffeurs en andere bezoekers kunnen de oproep van Cleany en informatie over het gescheiden aanbieden van afval,niet missen.
Met het uitrollen van de containers en bijhorende informatie is de uitvoering gestart van het project LIFT(Litter Free Transport Zone).

De aanpak van zwerfafval is een uniek grensoverschrijdend project en bovendien één van de speerpunten uit het wijkplan Hazeldonk-Meer. De ondernemers van Logistic Center Hazeldonk-Meer willen de kwaliteit van het bedrijventerrein verder verbeteren en werken aan een positief imago.

Start campagne en LIFT

De officiële ingebruikname van de afvalcontainers is het vervolg op de kick-off voor alle ondernemers van het bedrijventerrein afgelopen januari. Boegbeeld “Cleany” gaf tijdens de nieuwjaarsreceptie van de LCHM de aftrap voor de communicatiecampagne “Keep it Clean”.

De aanpak van het zwerfafval heeft als officiële projectnaam Litter Free Transportzone (LIFT). Dit is de naam waaronder Interreg Vlaanderen-Nederland een Europees subsidie heeft toegekend.

> Lees meer

Wijkplan Hazeldonk-Meer en eerste actie
De ondernemers hebben de aanpak van het  zwerfafval hoge prioriteit gegeven. Het bestuur van de LCHM en de bestuurders van de Gemeente Breda en Stad Hoogstraten werken samen om het zwerfafval aan te pakken.

Keep it Clean
Keep it Clean richt zich op het gescheiden inzamelen van afval op een manier die de aandacht van de vrachtwagenchauffeurs trekt. Het is de bedoeling dat chauffeurs en andere bezoekers afval verzamelen in de afvalcontainers. Deze staan in april op de parkeerterreinen. De campagne richt zich op:

• Duidelijke en begrijpelijke informatie op de containers en op de parkeerterreinen. Hierbij horen ook ‘gedragsregels’ voor het scheiden van het afval.
• Allerlei middelen en acties die informatie bieden en aandacht trekken.
• Overige activiteiten die het gedrag van chauffeurs positief beïnvloeden en bijdragen aan een betere kwaliteit van het bedrijventerrein.
• Aanbieden van informatie en (campagne)materiaal waarmee ondernemers hun rol als ‘ambassadeur’ kunnen uitdragen.

Dinsdagmiddag 13 mei 2014 zijn twee van de in totaal 120 afvalcontainers officieel in gebruik genomen. Tegelijkertijd was de start van de communicatiecampagne “Keep it Clean” met de onthulling van diverse campagne -uitingen in het gebied. Cleany is het boegbeeld van deze campagne en zet de informatie kracht bij.

De campagne-uitingen zijn goed zichtbaar voor de chauffeurs vanuit hun cabines. Ook is gekeken naar de verkeersstromen en de faciliteiten op het parkeerterrein. Het gaat dan om:
-Informatieborden en hoge banieren op het bedrijventerrein;

-Wegmarkering die verwijzen naar de locaties van de afvalcontainers;

-Informatie in de horecagelegenheden, zoals placemats.

Voorzieningen op Hazeldonk-Meer
Belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project is het aanbieden van de nodige voorzieningen.  Daarom is het invoeren van een uniform systeem van afvalcontainers noodzakelijk voordat de chauffeurs de vraag krijgen afval in containers te gooien.

Daarom zijn op 13 mei 2014 de eerste twee van in totaal 120 afvalcontainers officieel in gebruik genomen, waarvan 60 aan de Nederlandse zijde en 60 aan de Belgische zijde. Een groot deel van de containers bevindt zich rondom deze twee gratis parkeerterreinen.
Iedere locatie is voorzien van tenminste twee bakken;één voor PMD-afval (Plastic Metaal en Drankkartons) en één voor restafval.Dit om het gescheiden inzamelen te stimuleren. Verder zijn er ideeën om vrachtwagenchauffeurs meer faciliteiten op de parkeerterreinen aan te bieden.

Partners werken samen aan duurzaam Hazeldonk-Meer
De LCHM stimuleert alle ondernemers op het bedrijventerrein hun ambassadeurschap op te pakken. Door Keep it Clean uit te dragen en zelf een steentje bij te dragen aan een schoon en heel terrein. Ook hier geldt ‘samenwerken loont’.

Onderstaande foto´s tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Ook op deze manier werkt de bedrijvenvereniging aan het duurzaam ondernemen.

Verder werken de stad Hoogstraten, Gemeente Breda en bedrijvenvereniging LCHM samen met diverse andere organisaties om het grensoverschrijdende bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven. Bij de aanpak van het zwerfafval  zijn het IOK Afvalbeheer (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) betrokken en daarnaast Gemeente Schoon en Beheeraccent betrokken.

Maatschappelijke betrokkenheid
Bij het beheren van het groen en de wegen van het bedrijventerrein worden maatschappelijke groepen actief betrokken. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd de ATEA-groep. Bedrijvenvereniging LCHM heeft met de ATEA-groep afspraken over het voortzetten van de jarenlange samenwerking en dat naar ieders tevredenheid. Recent kreeg de ATEA-groep de opdracht het beheer op het Belgisch deel van het bedrijventerrein voort te zetten.

Budget
Er is een budget voor Keep it Clean van € 180.000,- De verdeling is als volgt:

• Stad Hoogstraten en het IOK  € 35.000,-
• Gemeente Breda  € 35.000,-
• OVAM € 20.000,-
• Fonds Europese Interreg Vlaanderen-Nederland IV € 90.000,-.

Meer informatie?
Houd deze website in de gaten voor meer informatie over activiteiten rondom ‘Keep it Clean’. Suggesties? Neem dan contact op met secretariaat@lchm.eu

Overige informatie
Grensregio
www.breda.nl > Wijkplan Hazeldonk-Meer

UPDATE:

3 september 2015 heeft het IOK, Stad Hoogstraten, Gemeente Breda en LCHM de omliggende gemeenten uitgenodigd voor een project presentatie. Hiervoor was veel animo.

Diverse overheden hebben aangegeven het project ook te willen gaan gebruiken vanwege de aanpak, uitstraling en communicatie welke gericht is op de doelgroep.

Uit cijfers is gebleken dat met de aanpak van dit project het zwerfvuil met 80% IS AFGENOMEN.

Nieuwe uitdagingen: sluikstort & sanitaire vervuiling. Hoe pakken we dit aan?