vouchers voor diensten in de maakindustrie

Service Design Vouchers beschikbaar vanaf 1 maart 2017
Subsidieregeling voor mkb-ondernemers uit de maakindustrie, die diensten willen ontwikkelen die aansluiten bij hun producten.

Steeds meer mkb-ondernemers uit de maakindustrie hebben de ambitie diensten te gaan verlenen aan hun klanten, naast het vervaardigen van producten of technologie. Om zich te onderscheiden in de markt of om in te spelen op trends. Oftewel, diensteninnovatie met een bijpassend verdienmodel. Voorbeelden zijn fabrikanten van producten of machines die diensten aanbieden die hierop aansluiten en die er op zijn gericht om hun klant te ‘ontzorgen.’ Bijvoorbeeld het aanbieden van onderhoud of inzicht in gebruik op basis van verkregen data. Mede in combinatie met nieuwe technologieën biedt dit eindeloze mogelijkheden, zoals Internet of Things of virtual reality.

Subsidieregeling

Om u als mkb-ondernemer in de maakindustrie hiermee verder te helpen, biedt het ministerie van Economische Zaken een subsidieregeling. Vanaf 1 maart 2017 is het mogelijk hiervoor Service Design Vouchers in te zetten. De voucher kunt u inzetten voor een project of kennisvraag over een nieuw te ontwikkelen dienst en businessmodel. U ‘koopt’ hiermee bijvoorbeeld ondersteuning bij het uitvoeren van een ‘klantreis’, context mapping, service blueprinting, co-creatiesessies, opstellen van personas en prototyping. Deze ‘waardebon’ kunt u besteden bij een gespecialiseerde kennisinstelling of adviesbureau die uw vraag gaat beantwoorden.
Praktische informatie

De regeling is bedoeld voor maakbedrijven die producten of technologie maken. De regeling loopt van 1 maart 2017 t/m 1 januari 2018. Aanvragen is mogelijk van 1 t/m 15 maart 2017. Met een Service Design Voucher kan 75% van de rekening van de kennisinstelling of adviesbureau worden voldaan. Een voucher kent een maximale waarde van € 3.000.
Hoe kan ik de Service Design Voucher aanvragen?

Van 1 t/m 15 maart 2017 vraagt u de voucher aan via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Vul ook een enquêteformulier in op www.servicedesignvoucher.nl, dat is verplicht voor deelname. De enquête helpt u nu al om uw kennisvraag te formuleren. Ook kunt u uw onderneming zo anoniem vergelijken met andere bedrijven via de zelfscan.
Meer informatie is eveneens te vinden op de website van RVO, zoals de publicatie in de Staatscourant.

Loting bij meer dan 80 aanvragen

Deze subsidie is een beleidsexperiment. Het ministerie van EZ wil hiermee onderzoeken of en hoe deze voucheraanpak werkt. Er komen maximaal 80 mkb-maakbedrijven in aanmerking voor een voucher. Bij meer dan 80 aanvragen wordt er geloot. Uitgelote bedrijven kunnen deel uitmaken van de controlegroep. Hiermee meet het ministerie de effectiviteit van de voucher. U ontvangt dan geen subsidiegeld.

Bekijk de webversie met onderstaande link
http://td43.tripolis.com/public/preview?BeqMDUj1DoCfT3tSvU5rUkityVI4x1b_9zo6ZASBdWLTK_B4DwFEHCd3azpzszKE