Persbericht Platform Breda BV

Platform BV Breda vraagt aan politieke partijen in hun partijprogramma’s meer aandacht voor verduurzaming, bereikbaarheid en meer samenwerking tussen het Bredase bedrijfsleven, overheid en de Bredase onderwijsinstellingen.

Nog teveel kansen blijven onbenut: een verdere samenwerking tussen overheid- en onderwijsinstellingen en ondernemers om Breda nog beter op de kaart te zetten als aantrekkelijke stad om zich te vestigen. Een stad die is voorbereid op de eisen van de toekomst, een goed vestigingsklimaat biedt en ook goed is voor werkgelegenheid.

Namens de 6 grootste bedrijventerreinen in Breda vraagt de Stichting Platform BV Breda aan de politieke partijen meer aandacht te besteden aan en middelen vrij te maken om samen op te trekken in het aanpakken van de belangrijke thema’s. Het versnellen van de verduurzaming van de bedrijven(terreinen); de bereikbaarheid vergroten van de bedrijventerreinen met o.a. openbaar vervoer, het verbeteren van de ontsluitingswegen en het onderwijs beter laten aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Er is dus genoeg om samen aan te pakken.

De dringende vraag van het Platform is om vooral de belangrijke thema’s aan te pakken vanuit een goede afstemming vóóraf om zo het vestigingsklimaat voor bedrijven in Breda te versterken en de kansen daarvoor te benutten.

 

Contact persoon voor nadere informatie:

Dhr. Theo van Kuijck, voorzitter Platform BV Breda

Mobiel nr.: 06 – 51607531