Nieuwe editie gemeente Breda – digibrochure voor ondernemers

“Regelingen en subsidies voor ondernemers”.
Nieuwe onderwerpen zijn thans:
 • Vermelding Ondernemersspreekuur
 • Kredietunies
 • Crowdfunding
 • Dinalog Subsidieregelingen
 • Dinalog Incubator
 • Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Breda (onder TIPS)
 • Avans Expertisecentra
 • World Class Maintenance
 • ESF 2014-2020 / Europees Sociaal Fonds
 • Inclusief Ondernemen
 • Stichting ZZP Nederland
 • NLdoet / Oranjefonds
Maar de brochure bevat véél meer, dat voor ondernemend Breda e.o. interessante kost kan bieden of een antwoord kan zijn op opdoemende vragen!