“KEEP IT CLEAN” groot succes

KEEP IT CLEAN
3 september jl. heeft het IOK, Stad Hoogstraten, Gemeente Breda en LCHM de omliggende gemeenten uitgenodigd voor een project presentatie. Hiervoor was veel animo.

Diverse overheden hebben aangegeven het project ook te willen gaan gebruiken vanwege de aanpak, uitstraling en communicatie welke gericht is op de doelgroep.

Uit cijfers is gebleken dat met de aanpak van dit project het zwerfvuil met 80% IS AFGENOMEN!

Nieuwe uitdagingen: sluikstort & sanitaire vervuiling. Hoe pakken we dit aan?