Cameraproject

De werkzaamheden zijn in volle gang. Bosch heeft aangegeven dat de  planning volgens schema verloopt. Het cameraproject in Meer kost meer tijd dan voorzien, dit in verband met de juridische wetgeving. We gaan er daarom vanuit medio november operationeel te zijn.