Burgemeester Hoogstraten waarschuwt: coronamaatregelen gelden voor iedereen!

PERSBERICHT: Stad Hoogstraten heeft vernomen dat sommige tuinders seizoensarbeiders laten overvliegen naar Hoogstraten. Het stadsbestuur licht toe: tijdelijke arbeidskrachten zijn welkom op voorwaarde dat ze de maatregelen inzake corona zorgvuldig naleven. En deze maatregelen zijn voor seizoensarbeiders precies dezelfde als voor Hoogstratenaren.

Stad Hoogstraten werd op de hoogte gebracht van meerdere recente en geplande chartervluchten waarbij seizoensarbeiders naar het Hoogstraatse grondgebied werden en worden overgebracht. Dat is voor alle duidelijkheid niet verboden. De land- en tuinbouw is een cruciale economische sector en seizoensarbeiders zijn nodig om de ondernemers in deze sector te kunnen bijstaan. De Europese wetgeving terzake is duidelijk en stad Hoogstraten wil er alles aan doen om de belangrijke Hoogstraatse tuinbouw te ondersteunen.

“Maar het moet duidelijk zijn dat in deze coronatijden de gezondheid van de bevolking primeert”, zegt burgemeester Marc Van Aperen. “Daarom moet iedereen die op het grondgebied van onze stad vertoeft op dezelfde manier de coronamaatregelen toepassen, zowel permanente bewoners als tijdelijke bewoners. De meesten doen dat heel goed, maar als iemand zich toch aan deze regels wil onttrekken, zal hij daarvoor worden gesanctioneerd”.

Aan de werkgevers van de tijdelijke seizoenskrachten vraagt de stad dat ze hun arbeiders op het hart drukken om de coronarichtlijnen strikt na te leven. De stad stelt daarvoor affiches ter beschikking in verschillende talen. En vraagt dat de werkgevers erop toezien dat op het bedrijf alle maatregelen worden genomen om de seizoensarbeiders toe te laten de nodige sociale afstand te bewaren.

Aan de seizoensarbeiders vraagt de stad dat ze zich op de hoogte stellen van de richtlijnen die in Hoogstraten gelden om de verspreiding van corona tegen te gaan. Ze moeten die richtlijnen wat betreft sociale afstand en handhygiëne strikt toepassen. En ze moeten te allen tijde vermijden om in groep samen te komen of bijeenkomsten te organiseren. De politie is belast met de controle op deze richtlijnen en zal een proces-verbaal opmaken als overtredingen worden vastgesteld.

Meer informatie:

De website https://www.info-coronavirus.be/en/translation/ is een initiatief van de Vlaamse regering om land- en tuinbouwers

Hier zijn affiches te vinden in diverse talen, waarop de maatregelen tegen het coronavirus worden uitgelegd te ondersteunen die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. Op de webpagina www.hoogstraten.be/samentegencorona staat alle informatie gebundeld i.v.m. het coronavirus.

Marc Van Aperen
Burgemeester Marc.VanAperen@hoogstraten.be 0473 77 73 66

Communicatiedienst Hoogstraten communicatie@hoogstraten.be

03 340 19 50

page2image4660160